Företagslån till enskild firma – vad ska man tänka på?

Enskilda näringsidkare (firmor i dagligt tal) skiljer sig från de flesta andra bolagsformer genom att inte vara en s.k. juridisk person. Det betyder kort sagt att den fysiska person som äger firman är densamma, juridiskt sett, som firman. Det innebär i praktiken att om du tar ett lån så är det automatiskt du som privatperson som tar lånet, trots att lånet står i företagets namn. Du har därför också samma betalningsansvar som firman har. Om firman inte går bra nog att återbetala lånet, så är det du själv som måste betala tillbaka lånet. Det betyder också att din privatekonomi får större betydelse för det lån du ansöker om än om du skulle haft ett bolag. Skulder (inklusive lån) i ett bolag försvinner om bolaget läggs ner eller går i konkurs, men för privatpersoner och enskilda firmor så kvarstår skulden även om firman läggs ner.